Rugăciune pentru un An Nou bun

„Făcătorule al lumii, Tu ne-ai deschis ochii inimii pentru a Te cunoaște pe Tine. Tu pogori trufia celor mândri, risipești urzelile păgânilor. Îi înalți pe cei smeriți și îi dobori pe cei puternici. Ne faci bogați, ne faci săraci, omori, mântuiești și dai viață. Tu singur ești binefăcătorul sufletelor și Dumnezeul a tot trupul. Tu cercetezi adâncurile, cauți asupra lucrărilor oamenilor, ajuți pe cel aflat în primejdie, izbăvești pe cei deznădăjduiți, Făcătorule și Doamne a tot ce este viu. Tu înmulțești popoarele pe pământ. Și, între toți, i-ai ales pre aceia care Te iubesc pentru Iisus Hristos, Fiul Tău cel preaiubit; pentru El i-ai învățat, i-ai sfințit și i-ai slăvit.

Pe Tine Te rugăm, Doamne, fii ajutorul și apărătorul nostru. Izbăvește pe cei care între noi sunt în supărări, miluiește pe cei sărmani, ridică pe cel căzut, arată-Te la cine are nevoie, tămăduiește pe cei bolnavi, adu-i înapoi pe cei care s-au rătăcit din poporul Tău, dă hrană celui căruia îi este foame, slobozește pe cei robiți ai noștri, pe cei căzuți ridică-i, mângâie pe cei înfricoșați. Toate popoarele să Te recunoască pe Tine Cel Unul Dumnezeu și că Iisus Hristos este Fiul Tău și noi, poporul Tău și turma păstorilor Tăi.

Doamne Dumnezeule, miluiește-ne pe noi!

Nu socoti toate păcatele robilor și roabelor Tale. Ci curățește-ne prin curăția adevărului Tău. Și călăuzește pașii noștri, pentru ca să umblăm întru sfințenia inimii. Și să facem ceea ce e frumos și plăcut ochilor Tăi și ochilor mai-marilor noștri. Așa, Stăpâne, arată-ne fața Ta pentru a ne da cele bune în pace, pentru a ne păzi cu preaputernică mâna Ta, pentru a ne slobozi de orice păcat cu brațul Tău cel stăpânitor și a ne izbăvi de cei care ne urăsc pe nedrept. Dă înțelegere și pace, nouă și tuturor celor ce locuiesc pre pământ, așa cum ai dăruit-o părinților noștri care intru sfințenie Te chemau, în credință și adevăr.

Dă-o și nouă celor ce suntem supuși Numelui Tău cel puternic și plin de toată virtutea precum și mai-marilor noștri și ocârmuitorilor noștri de pe pământ. Doamne, Împărate ceresc al veacurilor, dă fiilor oamenilor slavă, cinste și stăpânire peste tot ce este pe pământ. Îndreaptă, Doamne, voia lor după ce este frumos și plăcut ochilor Tăi, pentru ca, folosind cu sfințenie, în pace și răbdare, puterea pre care ai dat-o lor, să Te afle binevoitor. Că Tu singur poți face întru noi aceste lucruri bune și altele și mai mari. Îți aducem slavă și mărire, acum și din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.”

Sursa foto:123rf.com