Rugăciune pentru sufletele celor adormiți

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte pe adormitul robul tău/ adormiţii robii tăi (se rostesc numele celor adormiți).

Doamne Dumnezeule, veselește sufletele celor chinuiți în valurile vieții. Mângâie-i pe ei la sânul Tău precum își mângâie o mamă copiii! Tatăl nostru, spune-le Tu lor: „Păcatele vi s-au iertat!”. Primește-i, Doamne, la limanul fericit și liniștit. Deschide-le cămările îngerilor și sfinților! Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri, pe sufletele celor adormiți, învrednicește-i cu veșnica Ta bunătate. Și odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! (se rostesc numele sufletelor celor adormiți)

Pomenește-i, Doamne, pe robii tăi!

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii celei ce va să fie au adormit, părinţi şi fraţi ai noştri şi pe toţi cei care întru dreapta credinţă s-au săvârşit, şi iartă-le lor toate greşelile pe care cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul le-au săvârşit şi-i aşează pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri cu verdeaţă, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea şi unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac.

Dăruieşte-le lor şi nouă împărăţia Ta şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii Tale celei nesfârşite şi fericite. Că Tu eşti Învierea şi odihna adormiţilor robilor Tăi (se rostesc numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţam, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Sursa foto: 123rf.com