Potrivit scrierilor bisericeşti, Sfântul mucenic Teodosie a văzut lumina zilei pe la prima jumătate a secolului al XVII-lea, în aproprierea Mănăstirii Brazi, din judeţul Vrancea. S-a născut într-o familie de răzeşi ai voievodului Ştefan cel Mare. Părinţii l-au dus la slujbele religioase ale mânăstirii, iar el a fost uns cu harul credinţei. La vârsta de 18 ani, a ales viaţa călugărească, primind metania la Mânăstirea Bogdana din judeţul Bacău. Fiind un monah evlavios, cu o inteligenţă ieşită din comun, cunoscând Sfânta Scriptură si o parte dintre Scrierile Sfinţilor Părinţi, a fost ales Episcop la Rădăuţi, în 1669. Obişnuia să meargă adesea la mormântul lui Ştefan cel Mare de la Mânăstirea Putna, unde ardea câte o candelă. În 1671, a fost trimis ca Episcop la Roman, unde a păstorit până în anul 1674, când a fost ales Mitropolit al Moldovei.

Viaţa între mit şi realitate

Ion Neculce a scris în Cronica Moldovei că domn era atunci Dumitraşcu Cantacuzino, una dintre cele mai decăzute figuri din istoria noastră. Şi asta pentru că i-ar fi adus pe tătari în Moldova, numai ca să rămână el cât mai multă vreme la tron, plătind în schimb un bir mare, provenit din impozitele uriaşe, dar şi din banii mânăstirilor. Retrăgându-se la Brazi, dată fiind situaţia, Teodosie a ridicat o biserică frumoasă, cu hramul Sfântului Gheorghe, cu slujbe monahale de zi şi de noapte. În 1691 Mitropolitul Teodosie a făcut o Diată în care a scris că a ridicat mai multe locaşuri sfinte şi că lasă toate donaţiile primite de la credincioşi pentru mănăstiri ucenicului lui, Diaconul Laurenţiu, pentru a mai înălţa două mânăstiri. Dar, în 1694, o hoardă de tătari a pătruns în Mânăstirea Brazi şi l-au chinuit cumplit pe Mitropolit, pentru a obţine de la el odoarele bisericeşti şi banii. Cum Sfântul Teodosie s-a opus, a plătit cu viaţa, fiind ucis prin decapitare. Nefericitul eveniment a avut loc, după scrierile vremii, undeva după Ziua Crucii. A fost înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe. Din cauza cutremurelor din regiunea Vrancei, biserica s-a ruinat. Abia în 1842, Ieroschimonahul Dimitrie, stareţul Mânăstirii Brazi, a dezgropat osemintele Mitropolitului şi au fost reînhumate în Peştera de jos.

Minunile sunt sfinte

În vreme ce soborul de preoţi slujea osemintele Sfântului Ierarh Teodosie, era de faţă şi Cuviosul Antipa, care a confirmat autenticitatea lor şi faptul că erau “binemirositoare”. Încă de pe atunci, monahii şi credincioşii au început să vină să aprindă lumânări şi să se roage pentru împlinirea dorinţelor la mormântul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Căci viaţa lui, râvna pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, smerenia, dragostea pentru buna rânduială a obştilor monahale, grija faţă de credincioşi, răbdarea şi prigonirile nedrepte la care a fost supus, precum şi jertfa pe altarul credinţei nemăsurate au făcut să fie cinstit cu evlavie. A fost proclamat sfânt pe 5 octombrie 2003.

Sursa foto: preguntasantoral.es