Deși nu s-au păstrat prea multe informații despre viața și activitatea acestui martir în numele credinței, el a rămas în istoria religioasă drept unul dintre cei mai importanți propovăduitori creștini. Se mai spune chiar că Sfântul Apostol Filip este unul dintre protectorii spirituali ai românilor, fiind misionar în Dobrogea. Se pare că l-ar fi însoțit pe Sfântul Andrei, în misiunea lui de a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.

Și pământul a plâns…

Concetățean cu Sfinții Apostoli Andrei și Petru, în Betsaida Galileii, Apostolul Filip s-a remarcat prin înțelepciunea căpătată în umra lecturării cărților proorocilor. Puritatea lui trupească și sufletească au făcut ca Iisus să-i ceară să-L urmeze. A propovăduit credința și zicerile Evangheliei pe pământul Asiei de azi, împreună cu sora sa, Mariamni, și cu Apostolul Vartolomeu. Trecând prin cetăţile Lidiei şi Misiei, au fost supuși multor chinuri din partea necredincioșilor, au fost bătuți, schingiuți, întemnițați și loviți cu pietre. Odată ajuns în Ierapoli, Sfântul Filip a fost târât pe pământ de către greci, pe uliţele cetăţii, i s-au sfredelit gleznele, apoi a fost răstignit pe o cruce din lemn, cu capul în jos. În ciuda suferințelor, Apostolul nu a încetat nicio clipă să se roage, astfel dându-şi sufletul în mâinile sfinte ale lui Dumnezeu. În clipa în care a părăsit lumea celor vii, pământul s-a cutremurat cu înfricoşare şi a scos un geamăt prelung, despicându-se şi înghiţind necredincioşii. Ceilalţi rămaşi, speriaţi, au îngenunchiat în faţa Apostolului Vartolomeu şi a Sfintei Mariamni, care au fost spânzuraţi. Apoi, rămăşiţele lor pământeşti au fost înhumate. Ulterior, moaştele Sfântului Filip au fost duse la Roma, unde sălăşluiesc şi azi, în Biserica Sfinţilor Apostoli, alături de cele ale Sfântului Iacob cel Mic.

Sursa foto: wikimedia.org