Rugăciunea de mulțumire

„În mâinile preamăritei Tale milostiviri, Dumnezeul meu, îţi încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile şi vorbele mele, cugetele şi gândurile mele, faptele mele şi toate mişcările trupului şi sufletului meu, credinţa şi vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului şi a trupului meu.

O, Preamilostive Doamne, Care cu bunătatea şi nerăutatea ta acoperi păcatele întregii lumi,

Tu pe mine care sunt cel mai păcătos dintre toţi oamenii, mă primeşte în mâinile Tale. Și mă izbăveşte de tot răul. Curăţă mulţimea fărădelegilor mele. Îndreptează viaţa mea cea rea şi ticăloasă. Fereşte-mă de căderile în păcat ce vor să vină. Ca niciodată să nu mânii iubirea Ta de oameni cu care acoperi neputinţa mea de diavoli, de patimi şi de oamenii cei răi. Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi intoarce-i. Și pe mine mă călăuzeşte pe calea cea mântuitoare ca să ajung la Tine, limanul dorinţelor mele.

Doamne, miluiește-mă!

Dăruieşte-mi sfârşit creştinesc, cu pace şi neruşinat. Păzeşte-mă de duhurile răutăţii. Iar la Înfricoşata Judecată, Milostiv fii robului Tău şi mă numără cu oile cele binecuvântate de-a dreapta Ta. Ca împreună cu ele, pe Tine Creatorul Meu, să Te slăvesc în veci. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine.

Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. lzbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Sursa foto: 123rf.com