Rugăciunea la vreme de necaz are o putere deosebită, mai ales dacă, înainte de a fi rostită, se ține post negru înainte. Este grabnic ajutătoare și face minuni și atunci când este rostită în 7 dimineți de luni, la aceeași oră.

Rugăciune ajutătoare la necaz

Prea Sfântă Maică a lui Hristos, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe Domnul Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul, Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin.

Sursa foto: salthousechurch.org