Când să ne spovedim?

Niciun credincios nu poate primi „sângele” și „trupul” lui Hristos, fără să se fi făcut demn pentru asta, fără să-și fi mărturisit păcatele și fără să-și fi săvârșit canoanele înainte. De aceea, Taina Spovedaniei ocupă un loc de cinste între cele 7 Taine bisericești. Ea reprezintă pocăința prin care omul primește de la Însuși Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului. Numai Mântuitorul ne poate ierta, iar preoții, cei împuterniciți de El, ne mijlocesc comunicarea cu puterea divină. Prin Sfânta Mărturisire sau Sfânta Pocăință, sufletul se spală de rele. Preoţii spun că Postul, Spovedania și Împărtășania sunt pași la fel de importanţi ca şi igiena corporală. Cei care nu-şi despovărează sufletele, mărturisind toate păcatele care-i apasă, îşi pierd imunitatea în faţa relelor, se expun ispitelor, blestemelor, bolilor. Iar pentru a ne curăța de păcat, Mărturisirea înaintea duhovnicului trebuie sa fie completă, sinceră, rostită cu umilință, smerenie și cu părere de rău. Cei ce încearcă să se mintă, nemărturisind păcatele, se fac nevrednici și vor fi supuși pedepsei. De aceea, e bine să ne căutăm un duhovnic căruia să-i spunem toate trăirile noastre, fără teamă, rușine sau ezitare.

Sursa foto: doxologia.ro