Rugăciune pentru vindecarea suferinței

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Atotputernic, care cu mare mila Ta pe toate le zideşti spre mântuirea noastră, apleacă-Te asupra robului Tău (se rostește numele suferindului), care Te cheamă să-i aduci vindecarea de toată boala trupească și din suflet. Alungă de la mine păcatul și ispitele păcătoase și ferește-mă de necazuri, asuprire și boală. Iartă-mă, Doamne, și întoarce-Ți fața spre mine, iertându-mi răutățile pe care cu știință și fără de știință le-am făcut. Vindecă-mi boala, alungă neputința trupească și sufletească ce m-au copleșit, lungește-mi zilele, dă-mi vreme de pocăință. Știu că toate sunt după voia Ta și că dacă nu am căpătat până acum vindecarea este pentru că nu Te-am căutat cu toata ființa mea. Trimite duhul rugăciunii, duhul pocăinței. Nu lua în seamă păcatele mele, nici ale părinților mei, ci primește numai strigătul meu de durere. Ridică-mă din patul păcatului şi mă aşază în Sfânta Ta Biserică, sănătos cu trupul şi cu sufletul, ca să slăvesc împreună cu toţi oamenii, prin fapte bune, numele Tău. Căci Ție Îți înălțăm slavă și știu că nu mă voi mai putea ruga dacă Tu nu-mi vei aduce vindecarea. Iar de așa va fi, voi pune la picioarele Tale viata mea și sănătatea pe care Tu mi le redai ș voi lăuda numele Tău, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Sursa foto: acatholic.org