Este important ca orice fel de conflict să se termine prin împăcare. Dacă aceasta nu vine de la sine, te pot ajuta rugăciunile.

Rugăciune pentru împăcare

„Doamne Dumnezeul meu, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace și împăcare oamenilor, miluieşte-i pe cei care ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc, precum și pe aceia care ne vorbesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Doamne, veghează de acolo de unde ești asupra inimilor noastre lipsite de dragoste, de unire şi de împăcare, îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste ele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.”

Sursa foto: pixabay.com