Duhovnicii spun că spovedania ne dezleagă de păcate și Împărtășania ne îndumnezeiește. O vorbă veche zice că „păcatele mărturisite sunt pe jumătate iertate”. Așa ne învață și Taina Spovedaniei, care ne ușurează sufletul de povara grea a propriilor greșeli. Iar Taina Euharistiei sau a Împărtășaniei este cea mai puternică și mai însemnată dintre toate Tainele Bisericii, cu o încărcătură emoțională fără egal, și nu oricine e demn să o primească.

De ce e bine să mergi la spovedanie

Niciun credincios nu poate primi „sângele” și „trupul” lui Hristos, fără să se fi făcut demn pentru asta, fără să-și fi mărturisit păcatele și fără să-și fi săvârșit canoanele înainte. De aceea, Taina Spovedaniei ocupă un loc de cinste între cele 7 Taine bisericești. Ea reprezintă pocăința prin care omul primește de la Însuși Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului. Numai Mântuitorul ne poate ierta, iar preoții, cei împuterniciți de El, ne mijlocesc comunicarea cu puterea divină. Prin Sfânta Mărturisire sau Sfânta Pocăință, sufletul se spală de rele. Preoţii spun că Postul, Spovedania și Împărtășania sunt pași la fel de importanţi ca şi igiena corporală. Cei care nu-şi despovărează sufletele, mărturisind toate păcatele care-i apasă, îşi pierd imunitatea în faţa relelor, se expun ispitelor, blestemelor, bolilor. Iar pentru a ne curăța de păcat, Mărturisirea înaintea duhovnicului trebuie sa fie completă, sinceră, rostită cu umilință, smerenie și cu părere de rău. Cei ce încearcă să se mintă, nemărturisind păcatele, se fac nevrednici și vor fi supuși pedepsei. De aceea, e bine să ne căutăm un duhovnic căruia să-i spunem toate trăirile noastre, fără teamă, rușine sau ezitare.

Sfânta Împărtășanie ne apără de rele

„Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Așa a rostit Mântuitorul, potrivit scrierilor bisericești. Sfânta Împărtășanie este o prelungire a întrupării Domnului. De aceea, se fac vrednici să o primească numai cei botezați, care duc o viață curată și care nu au canoane date de preot. Numai copiii sub 7 ani sunt puri și demni de a primi Împărtășania fără spovedanie. Înainte, se țin măcar 3 zile de post corect. Cui este nevrednic să primească Împărtășania i se dă Aghiasmă Mare, până își termină canoanele. În ziua împărtășirii, după ce ai primit Sfânta Taină, nu ai voie să săruți, să dormi, să scuipi, să îngenunchezi, să fumezi, să vorbești de rău și trebuie să eviți orice tip de sângerare.

Sursa foto:.teologie.net