versi piper

Atenție la semnele din bucătărie!

Credinţe străvechi, simple închipuiri, rod al imaginaţiei bogate [...]