ucrainieni

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului îndumnezeieşte

Să alungăm tot ce e rău din suflet, să vedem numai frumuseţea [...]