boli mentale

Delir

Delir - tulburare gravă a facultăților mentale care conduce la [...]