Oricare creștin știe că Noul Testament a fost conceput după scrierile celor patru evangheliști binecunoscuți, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Sfântul Matei este cel dintâi care a propovăduit cuvântul Domnului. A scris Sfânta Evanghelie care-i poartă numele. Și a descris în ea învăţături, minuni şi evenimente importante din viaţa Mântuitorului.

Sfântul Matei s-a dedicat Domnului

Despre Sfântul Apostol Matei se știe că a venit pe lume ca fiu al lui Alfeu, în Capernaum, lângă Lacul Gelileii, localitate pe teritoriul Israelului, a cărei denumire se traduce prin „Kfar Nachum”, adică „satul lui Nachum”. Nu e sigur dacă a fost căsătorit sau nu. Dar cert este că numele lui de dinainte de a deveni Apostol era Levi. Și meseria lui era cea de vameș. Aduna birurile și mereu era disprețuit. Într-o zi, în vamă fiind, a ajuns față în față cu Mântuitorul Iisus Hristos. Iar El i-a spus „Vino după mine!”. Atunci, a lăsat totul și L-a urmat. Și s-a numărat printre cei 12 Apostoli ai Săi. Levi vameșul a devenit Sfântul Matei Apostolul și Evanghelistul, care a scris istoria vieții și faptelor Învățătorului lui.

Ce a rămas în urma sa

Evanghelia după Matei ar fi fost începută la cinzeci de zile după Înălțarea lui Iisus Hristos la Ceruri. Prin pogorârea Sfântului Duh, Matei a primit harul de a transmite mai departe învățăturile primite și, la rugile iudeilor, a început să scrie. Mai întâi, a scris Evanghelia în limba aramaică, evreiește, limba vorbită de însuși Iisus, apoi, mai târziu, în limba greacă, vorbită pe întreg teritoriul ocupat de romani. Sfântul Apostol Vartolomeu este cel care a dus cartea sfântă în India, după ce Matei a fost ars pe rug,pe 16 noiembrie, în Etiopia, de către necredincioși.

Se spune că Sfântul Apostol Matei a predicat Evanghelia şi la alte popoare, nu numai la evrei, ci şi la perşi, etiopieni şi nubieni. În Evanghelie, Matei a descris detaliat copilăria, minunile, învățăturile și Învierea Mântuitorului. Datorită meseriei practicate de el înainte de a deveni Apostol, Sfântul Matei este considerat astăzi patronul spiritual al contabililor, bancherilor, vameșilor și al gărzilor financiare. Rămășițele sale pământești sălășluiesc la Schitul Românesc Prodromu, pe Muntele Athos. Există moaște și la Salerno, în Italia, în catedrala care-i poartă numele.

Sursa foto: wikimedia.org