Marile momente istorice din Biblie pot fi interpretate în fel și chip, dar scara lui Iacob reprezintă un episod plin de contradicții. Este unicul episod în care pământul și cerul sunt legate printr-un obiect concret, pe care, poate, l-ar fi putut folosi și oamenii. Și totuși, Iacob nu îl folosește!

Iacob, cel care avea să întemeieze neamurile lui Israel

Fiul lui Isaac și al Rebecăi, Iacob vine pe lume ținându-se de călcâiul fratelui său geamăn. Nașterea sa este una simbolică, pentru că cel de pe urmă, cel care se ținea de piciorul fratelui, ajunge să fie cel dintâi și să capete o promisiune legendară din partea lui Dumnezeu.

În vremurile biblice, patriarhii obișnuiau să le dea binecuvântarea și să le promită averi, pământuri și soții doar celor dintâi născuți. Iacob reușește, prin uneltirile mamei sale, să îi fure binecuvântarea tatălui său, înaintea fratelui Esau.

Scara lui Iacob, un simbol al înălțării

Dar cel mai important eveniment din viața lui nu avea să fie binecuvântarea tatăului, ci însăți binecuvântarea lui Dumnezeu. Fugind de acasă de mânia fratelui său, el rătăcește prin deșert și ajunge să doarmă sub cerul liber. Chiar în prima noapte, el are un vis profetic și vede o scară pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Niciun om nu urca, însă, scara aceea și nici Iacob nu a îndrăznit. Dar Dumnezeu l-a văzut privind uluit întreaga scenă și i-a vorbit, făgăduindu-i că îi va da urmași numeroși și tot pământul cât vede în zare.

Scara pe care o vede Iacob este un obiect simbolic și reprezenta, pentru acele vremuri, faima și mărirea de care se putea bucura un simplu muritor binecuvântat de Dumnezeu. Iar Iacob reușește în câțiva ani, prin munca sa, să adune avere și turme mari de vite și să își facă o familie numeroasă, cu soții și țiitoare și 12 copii. Cei 12 copii care aveau să fie întemeietorii celor 12 triburi ale vechilor evrei.

Profeție cu elemente stranii

Scara lui Iacob reprezenta mărirea lui pe pământ și totodată o profeție că, cel care face întocmai cum i-a poruncit Dumnezeu, avea să urce la ceruri, în împărăția păcii. Dar nu puține sunt vocile care susțin că episodul scării este mult prea ciudat pentru a fi un simplu vis. Iacob o vede noaptea, în deșertul pustiu, unde nu exista niciun fel de martor. Părea să fie locul potrivit pentru o navă extraterestră să coboare aproape de sol.

În Biblie scrie că îngerii coborau și urcau pe această scară, deci erau trimiși pe pământ cu diverse misiuni, iar acest du-te vino era un fapt obișnuit. Din păcate, alte detalii nu există, dar știm că la capătul scării Iacob îl vede pe Dumnezeu pentru prima dată. Ființele supranaturale sau extraterestre pe care oamenii din acele vremuri le puteau vedea în viziunile lor putea fi foarte ușor confundate cu divinitatea supremă. Visul lui Iacob putea fi o simplă alegorie, prin care se explică apariția celor 12 seminții evreiești, dar putea fi legat de apariția paranormală a unei entități din alt univers.

Scara lui Iacob rămâne o mare enigmă a Bibliei, singura care face referire la o cale de acces către Rai, dar care era destinată doar îngerilor. Cum niciun alt personaj biblic nu mai are viziuni similare, este posibil ca vedenia din visul lui Iacob să ascundă mai mult decât o profeție.

sursa foto: Shutterstock