Ritualul celor 9 joi este puternic. Ziua de joi nu are o însemnătate aparte în ritualurile de rugăciune creștine, cu excepția Joii Mari, din Săptămâna Patimilor, dar există un ritual dedicat acestei zile, destul de răspândit printre superstițioși. Se crede că ritualul celor 9 joi ar face minuni.

Pentru ritualul celor 9 joi ai nevoie de câte 3 lumânări din ceară curată pentru fiecare joi (în total 27). După ce se aprind 3 lumânări, se rostește rugăciunea, în fiecare zi de joi la aceeași oră.

Rugăciune pentru ritualul celor 9 joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de joi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi. Care cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale sfinte, le-ai binecuvântat cu puterea Ta dumnezeiască. Le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău. Cu care i-ai împărtăşit zicând:

„Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne (aici se rostește dorința), ca să Te măresc în veci, să mă închin numelui Tău sfânt. Amin.”

Sursa foto: pixabay.com