Maria Magdalena este una dintre cele mai fascinante personaje din timpul lui Iisus. Deși Biblia a reținut dubios de puține informații despre ea, Magdalena apare în câteva dintre cele mai importante momente din viața Mântuitorului și nimeni nu a putut șterge aceste fapte. Stă alături de El în timp ce predică mulțimilor și îi ajută pe cei care vor aleagă noua credință. Suferă alături de El în ziua Răstignirii, urmând ca, trei zile mai târziu, să fie prima care află despre Învierea Sa.

Un suflet salvat prin credință

Sunt suficiente pasaje în Biblie care arată că între Iisus și Maria Magdalena era o legătură strânsă și specială, mult mai apropiată față de legătura cu ceilalți apostoli. Și tot mai mulți istorici consideră că imaginea ei de prostituată a fost greșit interpretată datorită unor traduceri viciate.

În Biblie stă scris că Magdalena ar fi avut șapte păcate și că Iisus ar fi alungat demonii din trupul ei. Dar păcatele, în vremurile de demult, puteau fi în egală măsură boli trupești sau trăsături negative de caracter precum mândria, fățărnicia și minciuna. Nicăieri în Biblie nu stă scris, negru pe alb, că Maria din Magdala și-ar fi vândut trupul pentru plăcerea bărbaților. Ca orice om, ea avea păcatele ei sau poate suferea de boli care au lăsat urme adânci, dar suferința ei a fost alinată de Iisus.

Relicvele Mariei Magdalena

Puține lucruri se mai știu despre femeile din viața lui Iisus, după ce el s-a înălțat la ceruri. Nici despre Maria mama sa nu se știu prea multe, așa cum nu se știe cu certitudine nici ce s-a întâmplat cu Magdalena. O teorie susține că a plecat cu Maica Domnului în Efes, dar alte studii și dovezi arată că ea ar fi emigrat în sudul Franței, unde a și murit și a fost îngropată.

Relicvele Mariei Magdalena sunt acum cele mai importante lucruri care ne aduc aminte de destinul ei tragic. Este imposibil de dovedit dacă aceste rămășițe omenești sunt autentice, nu doar pentru că este imposibil să le compari cu ceva, ci și pentru că biserica catolică a refuzat categoric să supună aceste relicve unor teste. Cu toate acestea, relicvele cunoscute și venerate de secole nu își vor diminua niciodată puterea asupra credincioșilor.

Craniul și mâna Magdalenei, obiecte ale miracolelor

Craniul Mariei Magdalena, îmbrăcat în aur, din orașul francez St. Maximin-la-Sainte-Baume

Craniul Mariei Magdalena, îmbrăcat în aur, din orașul francez St. Maximin-la-Sainte-Baume

În orașul francez St. Maximin-la-Sainte-Baume este adăpostit craniul ei, recunoscut și cinstit încă din anii 1200, când în regiune domnea Carol al II-lea de Anjou. Craniul se afla deja în proprietatea fețelor bisericești ale orașului, când a început construcția catedralei gotice în anul 1295. Legenda spune că, după ce a fost ridicată catedrala, craniul Magdalenei a fost în gropat în incinta ei, cu o inscripție pe lemn care atesta că este vorba de o relicvă autentică. Descoperită câteva secole mai târziu, racla în care se afla craniul ei a fost scoasă la lumină și cronicarii vremii scriau că răspândea un parfum divin care i-a uimit pe toți cei prezenți.

Datorită miracolelor pe care craniul Mariei le făcea, mai ales în beneficiul femeilor năpăstuite de soartă, relicva a fost pusă într-un suport de aur, susținut de patru îngeri.

Îmbrăcată în aur este și o mână mumificată, aflată la mănăstirea Simonopetra de pe Muntele Athos, care se presupune că a aparținut tot Mariei Magdalena. Se spune că nimeni nu poate distruge această relicvă și că ea face miracole și în ziua de azi, protejând oamenii de cutremure și cataclisme naturale. Tot această mână, spun grecii, le protejează fermele și animalele de boli și dăunători.

sursa foto: Wikipedia