Cât de mult contează traducerea corectă a unui text dintr-o limbă în alta și ce greșeli uriașe se pot face când unele cuvinte sunt interpretate eronat! Din cauza unei traduceri greșite, faimoasa statuie a lui Moise are coarne, deși a fost concepută pentru una dintre cele mai importante biserici ale papalității.

Biblia menționează, într-adevăr, că marele profet a coborât de pe munte, după ce a primit mesajul Domnului, purtând un fel de nimb în jurul capului, iar fața lui radia de lumină.

În textele ebraice ale Vechiului Testament, se pare că s-a folosit termenul ”qaran”, notat prin consoanele qrn. Dar aceleași consoane au fost interpretate mai târziu ca reprezentând cuvântul ”qeren”, care înseamnă corn.

Greșeala lui Aquila

Cel care a făcut interpretarea greșită a fost Aquila, traducător al vechilor texte religioase ebraice. La el a apărut, se pare, prima dată cuvântul corn, el fiind apoi copiat de Ieronim.

Astfel că, Moise, în loc să fie descris înconjurat de lumina cunoașterii și a înțelepciunii, este descris încornorat. Cu siguranță, a fost o eroare de traducere, așa cum mai sunt sute de exemple din scrierile biblice vechi, mai ales că în vremurile acelea erau notate în primul rând consoanele, și numai pe alocuri vocalele.

În viziunea lui Michelangelo, Moise are coarne

Diverși interpreți moderni ai Bibliei susțin, însă, că în vremurile acelea coarnele nu aveau nicio legătură cu diavolul și cu forțele întunecate. Poate că primii scribi ai textelor biblice îl vedeau pe Moise încoronat, dăruit de Dumnezeu cu putere, dar și cu niște însemne aparente care să arate misiunea lui profetică.

Fie că era încoronat sau luminat, Moise are coarne în viziunea lui Michelangelo, care a respectat traducerile biblice din vremea sa.

Stranie este și poziția cornelor, care nu seamănă deloc cu niște coarne de berbec sau de taur și aduc mai degrabă cu un fel de coroană simplă.

Cert este că statuia lui Moise este încă o lucrare genială a marelui artist, impunătoare și uimitoare prin forța, echilibrul și expresiile sugestive pe care le surprinde. Nu poți pleca din biserica San Pietro in Vincoli din Roma fără o impresie deosebit de puternică asupra acestei statui.

foto: 123rf.com