Ca multe alte biserici ridicate pe malul Dâmboviței, pe lângă Curtea Domnească, și biserica Stavropoleos a luat ființă între zidurile unui han. Așa mergeau lucrurile la vremea aceea, când boieri sau negustori cu dare de mână ridicau hanuri în miezul Bucureștiului, clădeau în interiorul zidurilor câte o biserică sau mănăstire care era susținută financiar din banii adunați la han. În jur se găseau adesea prăvălii, localuri cu de-ale gurii și vinuri bune din podgoriile Moldovei, iar la caturile de sus, odăi pentru odihna călătorilor.

Istoria bisericii și semnificația numelui ei curios

Istoricii spun că în zona în care se află azi biserica Stavropoleos era pe vremuri mahalaua grecească, unde veneau fanarioții greci să facă negoț, iar cei mai bogați dintre ei își ridicau hanuri și case. În vremea domniei lui Nicolae Mavrocordat, călugărul Ioanichie Stratonikeas, venit din Epir, cumpără o bucată de teren și își ridică han pe la începuturile anilor 1700.

Apoi, la 1724 reușește să încheie și construcția mănăstirii din interiorul hanului. Doi ani mai târziu, călugărul Ioanichie este numit mitropolit al Stavropolei și ajunge arhimandrit al mănăstirii din București, care capătă din acea vreme numele de Stavropoleos.

În limba greacă, stavros înseamnă cruce, iar polis înseamnă așezare, localitate, cetate, ca atare Stavropoleos poate fi tradus prin ”așezământul crucii” sau ”cetatea crucii”.

Miracolele care au ținut în picioare biserica Stavropoleos

altarul bisericii Stavropoleos

De la bun început, arhimandritul Ioanichie a vrut ca biserica ridicată de el să fie apărată de conducătorii oștirilor cerești, arhangelii Gavriil și Mihail. Icoanele și picturile murale au fost restaurate și au fost salvate în mare parte după recondiționarea clădirii realizată de arhitectul Ion Mincu. Și azi mai putem vedea pe pereții bisericii cele 12 miracole înfăptuite de arhangheli.

Cine are curiozitatea, în partea dreaptă poate observa salvarea bisericii din Hone dintre ape, vindecarea consulului Studios la Mănăstirea Germia, Hrănirea profetului Ilie în deșert, vindecarea Anei din Constantinopole, salvarea tinerilor martiri aruncați în foc, nașterea lui Samson. În partea opusă sunt pictate, în stilul vremii, vindecarea călugărului Marcianus, salvarea unui copil de la înec, botezul unei fete păcătoase din Alexandria, călăuzirea unei tinere credincioase prin deșert, lupta cu diavolul care vroia să pună stăpânire pe Moise și hrănirea profetului Daniel.

Pe cele două uși de lemn de la intrarea în biserică, sunt sculptate două icoane cu chipul arhanghelilor Mihail și Gavriil, apărătorii și ocrotitorii acestei biserici. Mulți credincioși vin aici să se închine la icoanele lor și să se roage pentru ocrotire și sănătate. Și mulți spun că Stavropoleos este un așezământ cu adevărat ocrotit de Dumnezeu, care a rezistat aproape 300 de ani intactă.

foto: Adina Stănilă