Pe cât de frumoasă este legenda Sf. Teodora, pe atât de renumită este acum biserica din Vasta, din Peloponezul Greciei, unde pelerinii vin să vadă miracolul copacilor. Pe acoperișul lăcașului de cult, cu rădăcinile răsfirate prin pereți, se înalță 17 copaci bătrâni, unii dintre ei grei de o tonă. În mod miraculos, nici în afara clădirii, nici în interiorul ei nu se vede vreo rădăcină au vreo creangă de copac. Coroanele lor se înalță deasupra bisericii, spre lumină, în timp ce rădăcinile coboară prin fisurile pereților către râul care curge în vale. Legenda spune că tânăra Teodora, care a trăit în secolul al IX-lea, a fost nevoită să se deghizeze în bărbat și să lupte împotriva cotropitorilor care îi amenințau așezarea. Rănită în luptă și simțind că sfârșitul îi este aproape, Teodora s-a rugat fierbinte ca Dumnezeu să facă din trupul ei o biserică, din părul ei copaci, iar din sângele ei o apă curgătoare, să le fie de folos creștinilor din zonă.

Datorită copacilor, biserica este vie

La scurt timp după moartea ei, a luat ființă biserica mică din piatră, deasupra căreia au răsărit copacii legendari. Cădirea ar fi trebuit de multă vreme să se prăbușească sub greutatea lor, dar cumva, rădăcinile lor au reușit să ia forma zidurilor, s-au strecurat pe lângă fiecare piatră și o susțin prin forța lor. Pe pereți nu se vede nici urmă de rădăcini, dar ele sunt în interiorul zidurilor, crescute ca o rețea fină și puternică, asemeni unui organism viu care dat viață clădirii de piatră. Cercetători de la Universitatea din Patras, arheologi, matematicieni și biologi s-au ocupat în mod special de acest fenomen, iar concluziile lor au fost prezentate în cadrul unui congres din anul 2003. S-au făcut teste cu ultrasunete și astfel s-a descoperit cum au crescut rădăcinile, ca o rețea de fire, permanent tensionată și elastică, menținând în picioare zidurile clădirii și trunchiurile grele ale copacilor. Nu există nicio exlicație pentru acest fenomen, nici din punct de vedere al arhitecturii, nici al botanicii.

Un miracol țesut dintr-o legendă

Fenomenul este unic în lume. Copacii uriași care cresc pe acoperișul bisericii din Vasta se sprijină aproape pe nimic. Inginerii care i-au studiat susțin că nicio rădăcină cât de mică nu iese din ziduri. Toate se preling sub biserică și ajung la apa râului care curge foarte aproape de temelia clădirii. Acoperișul gros de numai câțiva centimetri ar fi trebuit să cedeze de multă vreme, iar din zidurile bisericii să nu mai rămână decât niște ruine. Cu toate acestea, clădirea este puternică și va mai îndura multe secole de vânt și ploi de acum încolo. Puterea ei constă tocmai în rădăcinile uriașilor pe care îi găzduiește. Pentru credincioși, acest lăcaș de rugăciune este un semn a miracolelor divine. Se spune că numai credința puternică a Sf. Teodora ajută copacii să susțină zidurile vechi de secole ale bisericii, iar cei care vin să se roage aici pentru sănătate și împlinire sufletească găsesc un sprijin puternic în icoana muceniței.