Vânzarea unui apartament sau a unei locuințe de orice tip se face doar prin intermediul unui notar public.

Înainte de vânzarea propriu zisă se încheie, tot la notar, un precontract sau o promisiune de vânzare, iar cumpărătorul achită o sumă modică prin care reține casa.

Acte necesare pentru vânzarea unui apartament

Actele care atestă proprietatea asupra locuinței

Vânzătorul poate demonstra că este proprietarul locuinței și că o poate vinde în mod legal printr-unul din documentele de mai jos.  

  • Contract de vânzare-cumpărare
  • Titlu de proprietate
  • Act de donație
  • Certificat de moștenitor
  • Sentință civilă definitivă și irevocabilă care atestă proprietatea asupra imobilului

Alte acte necesare, verificate la notar

Cadastrul și intabularea

Vânzătorul are obligația să realizeze cadastrul și intabularea apartamentului. Acestea pot fi întocmite doar de un expert cadastral autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitatea Imobiliară. Tot la această agenție se găsesc și experții autorizați.

În medie, documentația pleacă de la suma de 350 – 400 de lei pentru locuințele de mici dimensiuni.

Certificatul fiscal

Acesta se solicită de la Direcția de Taxe și Impozite locale și atestă faptul că proprietarul nu are datorii către stat. Certificatul se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare și este valabil doar pe luna în curs.

Extrasul de carte funciară

Acesta se obține cu ajutorul notarului și este nevoie de:

  • Actul de identitate
  • Copie după încheierea de intabulare
  • Cerere pentru eliberarea extrasului de autentificare

Extrasul de carte funciară este valabil doar 10 zile de la data înregistrării.

Certificatul de performanță energetică

Prețul acestui certificat pornește de la 130 de lei și este realizat numai de către un auditor energetic atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Acest certificat are o valabilitate de 10 ani.

Adeverință de la asociația de proprietari

Vânzătorul trebuie să demonstreze că nu are datorii la întreținere. Sunt necesare ultima chitanță de la plata întreținerii și adeverință de la asociație că nu are datorii restante.

La finalul tranzacției, care se realizează la notar, onorariul este plătit de către cumpărător, iar vânzătorul plătește impozit numai dacă valoarea locuinței depășește suma de 450.000 de lei (stabilită pentru anul 2021).