Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toți cetățenii României. Astfel, mai avem voie să ieșim din casă doar în anumite condiții și având anumite documente justificative (adeverință sau declarație pe propria răspundere) la noi.

Completează și salvează în telefon!

Noutatea e că declarația nu trebuie neapărat printată și apoi completată, ci poate fi completată online, aici, după care să fie salvată în telefon și arătată la cerere. 

În cazurile în care deplasarea este făcută pentru rezolvarea unei situaţii urgențe, trebuie precizat şi traseul.

Persoanele de peste 65 de ani pot ieși doar în intervalul orar 11.00 – 13.00.

Articolul 1 al ordonanței se referă la populația sub 65 de ani și prevede că:

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afară locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri (cumpărături – n.red.) care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipa), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Aplicarea și respectarea acestor reguli va putea fi verificată de Poliția Română, Jandarmeria Română și Poliția Locală, începând de miercuri, de la ora 12:00.

Ordonanța prevede că pentru verificarea motivului deplasării:

„(1) a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverință eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, dată și semnătură.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar”.

Cine nu respectă măsurile prevăzute va răspunde „în conformitate cu prevederile art.27 din OUG nr.1/1999”, care stipulează o amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice.

 

Vezi și Este stare de urgenţă în România! Iohannis a semnat decretul prezidenţial. Ce măsuri au fost luate

Citește și: