Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind organizarea și funcționarea învățământului profesional dual, care prevede că elevii pot face practică platită la firme.Actul normativ adoptat de Guvern redefinește statutul învățământului profesional dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. De acum înainte, acesta se poate desfășura la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică. Vor exista un contract de parteneriat și contracte individuale de pregatire practică. În acest fel, operatorii economici vor asigura burse suplimentare pentru elevi.

Practică plătită, plus cazare și masă gratuite

În plus, OUG adoptată de Guvern prevede și cazare și masă gratuite pentru elevii care aleg să se înscrie în învățământul profesional dual în altă localitate decât au domiciliul.

Vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unitățile de învățământ de stat, în mod gratuit, tinerii în varsta de maximum 26 de ani, absolvenți ai învățământului obligatoriu, care au întrerupt studiile.

Ei pot obține o calificare profesionala și se pot integra pe piata muncii, dar au și posibilitatea de continuare a studiilor în învățământul liceal de catre absolventii învățământului profesional/învățământului dual.

Facilități fiscale pentru firmele care ajută elevii

In plus, OUG aduce și facilități fiscale pentru firmele care se vor implica în pregătirea profesională a tinerilor absolvenți.

„Concret, vor fi acordate facilități fiscale operatorilor economici interesați de programe de calificare profesională. Prin modificarea Codului fiscal au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat”, arată Ministerul Educației.

Sursa foto: 123rf.com