Pleci cu copilul din țară. Ai bagajele făcute, crema de plajă, jucăriile. Da, ai luat și pașaportul copilului și ai rezervarea de la agenție. Ai uitat ceva? O mamă din Brașov a trebuit să plece înapoi acasă de pe aeroportul Otopeni pentru că nu știa că trebuie să aibă aprobarea soțului pentru a ieși cu copilul din țară… Iar el îi aștepta la destinație…

Ce spune Legea că trebuie să faci când pleci cu copilul din țară

Legea prevede anumite reguli pentru ieșirea minorilor din țară. Atunci când pleci cu copilul din țară, ar trebui să le cunoști pentru a nu avea probleme la trecerea graniței. Altfel, vacanța voastră s-ar putea anula fără drept de apel. Avocatul Cristina Modoianu ne face cunoscute câteva formalități de care ai nevoie pentru o călătorie fără surprize neplăcute. ”Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți de un adult, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali (persoana desemnata, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor), conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate”, spune specialistul.

Citește și: Vacanța cu copilul mic. Cum rezolvi problemele de intimitate

Ce acte trebuie să ai la tine când pleci cu copilul din țară

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor în următoarele cazuri:

A. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) și călătorește însoţit de ambii părinţi;

B. Este titular al unui document de călătorie individual(paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi. În acest caz părintele însoţitor prezintă o declaraţie întocmită a celuilalt părinte la notar sau la misiunile dimplomatice sau oficiile consulare ale României dacă acesta locuiește în străinătate. Părintele care nu călătorește cu minorul trebuie să-și dea acordul. Acesta este valabil pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii lui. După caz, se va face dovada decesului celuilalt părinte.

C. Este titular al unui document de călătorie individual(paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat/dovada faptului că exercită autoritatea părintească exclusivă prin hotărâre judecătorească rămasă:

– definitivă dacă a fost obținută pentru procesele începute cu data de 15.02.2013 sau

– definitivă şi irevocabilă dacă a fost obținută anterior datei de 15.02.2013.

D. Este titular al unui document de călătorie individual(paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă certificatul de cazier judiciar (din care să rezulte că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Lege) şi o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat sau care exercită autoritatea părintească (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă conform mențiunilor de mai sus), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, care cuprinde:

  • acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate;

  • datele de identitate ale însoţitorului respectiv.

Când nu e necesar acordul ambilor părinți când pleci cu copilul din țară

Cristina Modoianu Telefon: 0727 971 773

Cristina Modoianu Telefon: 0727 971 773

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în aceasta situaţie. Atunci este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului. Declarația celuilalt părinte, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație se deplasează însoțit, în țara respectivă. În cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare (documentele emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale, însoțite, după caz, de traduceri legalizate, fără a mai fi necesară avizarea documentelor în cauză de către o autoritate administrativă în domeniu), este suficient acordul doar al unuia dintre părinţi. Pentru mai multe detalii, poți accesa site-ul www.politiadefrontiera.ro.”

Citește și:

Sursa foto: 123rf.com

Vezi şi pașaport pentru animale – ce preț are și de unde se poate obține!