Cum se face înscrierea la Bacalaureat 2017 (sesiunea iunie-iulie)

Înscrierea la Bacalaureat 2017 se face prin depunerea unei fișe-tip informatizate, la secretariatele liceelor pe care elevii le-au absolvit, informează site-ul portalinvatamant.ro. Înscrierea la Bacalaureat 2017 (sesiunea iunie-iulie) se poate face numai în perioada prevăzuta în calendarul examenului, după cum urmează:

a) candidații din seria curentă care dau pentru prima dată examenul de bacalaureat vor fi înscriși de către profesorii diriginți, în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele de înscriere cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginți depun și fișa-tip informatizată, tiparită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc susțină examenul de bacalaureat.

b) pentru candidații din anii precedenți și pentru candidatii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia (certificat de nastere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverința cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor)

c) în situatia schimbarii domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidații se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la Direcția Generală Educație și învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Plante care te ajută să te concentrezi la examene

Bacalaureat 2017 sesiunea iunie-iulie. Programul complet al înscrierii la Bacalaureat 2017 (sesiunea de vară) și al examenelor:

22-26 mai – înscrierea candidaților;

6 iunie – 30 iunie – desfășurarea examenelor în ordinea următoare:

   1. proba orală la limba și literatura română;
   2. proba la limba maternă (acolo unde este cazul);
   3. testarea competențelor digitale și limba străină;
   4. examen scris la limba și literatura română;
   5. examen scris la materiile de profil.

5 iulie – afișarea rezultatelor.

Citește și: Are examen de bacalaureat anul ăsta? Iată cum îl ajuți!

Sursa foto: 123rf.com