Potrivit documentului, instituţiile, autorităţile publice şi persoanele fizice sunt obligate, în termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă, să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor menţionate, în original, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă, arată Agerpres.

„Instituţiile şi autorităţile publice care, în exercitarea competenţelor prevăzute de legislaţia specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original şi/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor”, menţionează documentul citat.

De asemenea, pe durata stării de urgenţă, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viaţă a persoanei, iar în situaţia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

Vezi și Ajutorul de deces se poate obține online. Ce alte beneficii pot fi cerute de acasă, în această perioadă

Citește și: