Dacă ți-ai pierdut buletinul, trebuie să te prezinți la Direcția pentru Evidența Persoanelor în termen de 24 de ore pentru a anunța pierderea și pentru a completa o declarație pe propria răspundere că ai rămas fără actul tău de identitate.

Actul pierdut este declarat nul de către autorități și este foarte important să te prezinți cât mai curând la poliție, deoarece buletinul poate fi găsit și folosit în scopuri ilegale de alte persoane.

De asemenea, este important să ai la tine un alt document oficial, precum pașaportul sau cartea de alegător, cu o fotografie recentă, pentru certificarea identității tale.

Vei urma apoi procedura standard pentru obținerea unui nou act de identitate.

Ce acte sunt necesare pentru un nou buletin

  • O cerere tip formular pe care o primești de la Serviciul de Evidența Persoanelor și trebuie să o completezi cu toate datele tale;
  • Certificatul de naștere, în original și copie;
  • Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
  • Hotărârea de divorț, în original și copie (dacă este cazul);
  • Actul care dovedește adresa de domiciliu, în original și copie;
  • Certificatul de deces al soțului/soției, în original și copie (dacă este cazul);
  • Certificatele de naștere ale copiilor minori, sub 14 ani, în original și copie;
  • Un document emis de autoritățile statului, cu o fotografie de dată recentă (cartea de alegător, permis de conducere, diplomă de absolvire, livret militar), în original și copie;
  • Un timbru fiscal în valoare de 5 lei
  • chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (la taxe şi impozite)

Ce ai de făcut dacă ai pierdut buletinul în străinătate

Dacă ți-ai pierdut actul de identitate în afara țării, trebuie să te prezinți la cel mai apropiat oficiu consular, cu toate celelalte acte care dovedesc identitatea ta, și vei primi un titlu de călătorie până la întoarcerea în țară.

Dacă nu te poți întoarce în România pentru o perioadă mai lungă de timp, poți solicita eliberarea unui nou buletin prin intermediul unei terțe persoane, pe baza unei procuri speciale, autentificată de consulatul sau misiunea diplomatică a României din respectivul stat.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

foto: Libertatea pentru femei