Măsura este valabilă pe timpul ordonanței de urgență și timp de 60 de zile de la încetarea acesteia.
Pentru acordarea ajutorului de deces, sunt necesare următoarele documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces
  • copia certificatului de deces
  • copia actului de identitate al solicitantului
  • copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar
  • copia dovezii sau declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces
  • copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani
  • copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii

Cât se acordă

Se acordă 5.429 de lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și 2.715 lei pentru decesul unui membru de familie al acestora, anunță avocat.net.

Alte servicii disponibile online

Și alte beneficii pot fi solicitate online pe baza ordonanței de urgență 32/2020:

– concediul și indemnizația de creștere a copilului, precum și stimulentul de inserție (chiar dacă își pierd locul de muncă din cauza Covid-19, cei care primeau stimulent de inserție și-l vor păstra)
– ajutoarele sociale
– alocația de stat pentru copil
– alocația lunară de plasament
– drepturile acordate în procedura adopției
– ajutorul pentru încălzirea locuinței
– indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România
– cererile și documentele doveditoare pentru obținerea șomajului

Vezi și Florin Cîțu dă explicații legat de ordonanța privind amânarea ratelor bancare. Au fost făcute câteva modificări

Citește și: