În contextul actual al instituirii stării de urgență, pentru diminuarea impactului deosebit de grav asupra populației, cât și pentru apărarea dreptului la viață și la sănătate al persoanelor aflate în dificultate, propunem alăturarea în calitate de Partener în cadrul Campaniei sociale „Nimeni să nu fie uitat! Ajuta-ne să-i ajutăm!”.

În această perioadă cele mai afectate categorii de persoane sunt bătrânii, copiii și persoanele cu dizabilități. Să ne gândim deci la cei care își trăiesc viața într-un Centru de îngrijire.

În această perioadă focusul este pentru dotarea spitalelor, o inițiativă lăudabilă, dar să nu uităm restul locurilor care au nevoie urgentă de sprijinul nostru sunt:
– Centre de Îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități,
– Centre de zi pentru copii,
– Centre de îngrijire la domiciliu,
– Centre pentru îngrijirea persoanelor vârstnice,
– Centre pentru îngrijire paleativă.

InfoCons, sub egida Federației Asociațiilor de Consumatori este alături de aceste persoane, cu sprijinul Partenerilor acestui proiect. Partenerii pot contribui atât financiar – având în vedere posibilitatea fiscală de a-și deduce cheltuiala conform prevederilor fiscale din Legea sponsorizării, cât și cu produse alimentare, produse de îngrijire personală, produse dezinfectante, produse medicale.

Sperăm să ne fiți alături în această perioadă dificilă pentru noi toți. Doar uniți putem schimba lucrurile și putem depăși această criză.

Totodată, o altă acțiune ce va fi implementată în cadrul acestui Proiect constă în informarea corectă și concretă a consumatorilor asupra produselor agroalimentare și farmaceutice. În această perioadă trebuie acordată o atentie sporită compoziției, termenului de valabilitate sau a modului de depozitare evitând astfel problemele adiționale care pot pune în plus în pericol sanătatea oamenilor
și imunitatea acestora, mai ales a celor care se află în categoriile de risc.

Noile prevederi ale Codului Fiscal cu privire la sponsorizări OUG nr. 102/ 2013 – modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale:
La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:
“p) cheltuielile de sponsorizare…… scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
– 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile nu definesc indicatorul „cifra de afaceri”, această limită se determină potrivit normelor, se menționează în noului act normativ;
– 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

InfoCons
Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor
și Strategiilor din România
– membră cu drepturi depline în Organizația Mondială Consumers International, membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori din România, având Secretariatul General în București, Bulevardul Mărășești, Nr. 127-129, Sector 4, tel: 021/319.32.66;
– este o organizație neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apară drepturile consumatorilor.