Photo credit: Connor Tarter / Foter / CC BY-SA

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au anunţat că a reînceput tipărirea şi distribuţia către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate. Documentul se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. Toţi cei asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflaţi temporar pe teritoriul unui stat membru, din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza cardul european de asigurări de sănătate eliberat de casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află înscrişi în ţară, se arată într-un comunicat al CNAS. Cardurile au o valabilitate de şase luni de la data emiterii şi acoperă acordarea îngrijirilor medicale de imediată necesitate. Cardul nu acoperă situaţia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE/SEE pentru a beneficia de tratament medical.