„A ține post este o opțiune personală, așa cum este și dieta. O astfel de alegere implică și asumarea con se cințelor ce derivă de aici. Dacă ții regim, nu înseamnă că nu-i gătești soțului mâncare obișnuită”, spune psihologul Cristina Ion-Rădulescu.

Ce spune Biserica

Unele femei cred că va face bine familiei dacă postesc amândoi și atunci le impun asta bărbaților lor. Dar dacă el face asta fără tragere de inimă și fără convingere, doar pentru că îl cicălești, nu veți ajunge la un rezultat bun. Pacea e mai importantă decât aparentul „urcuș duhovnicesc” impus cu de-a sila. O altă piatră de poticnire în cuplu poate fi postul sexual pe care îl recomandă Biserica. Chiar dacă sexul în cadrul căsniciei este considerat ca fi ind bun, abținerea pe anumite perioade este, de asemenea, văzută a fi benefi că. Dar condițiile pentru aceasta sunt ca amândoi să fi e de acord. La baza acestui precept stă textul biblic din scrisoarea lui Pavel către Corinteni: „Să nu vă lipsiți unul pe altul (de relații trupești), decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu rugăciunea, și iarăși să fi ți împreună, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina neînfrânării voastre. Și aceasta o spun ca pe un sfat, nu ca pe o poruncă”.

Concentrare pe relația sufletească

Preoții sunt de părere că abținerea de la relații sexuale în cadrul căsătoriei e o formă de disciplină care ne ajută să ne controlăm corpul și să ne putem apropia mai mult de Dumnezeu. În altă ordine de idei, dorința și apropierea fizică nu ar trebui să fi e cele mai importante elemente care unesc un bărbat și o femeie, iar pauzele pot să îi ajute să se apropie mai mult sufletește. Dar, de obicei, femeile sunt mai credincioase și cel mai probabil într-un cuplu ea va dori să respecte mai mult postul, iar el mai puțin sau deloc. Și cum dragoste cu de-a sila nu se poate, nici credința sau manifestările ei exterioare nu e bine să fi e impuse cu forța. Dacă el admite să țineți o vreme post mai mult de dragul tău, ai putea să îl faci să se simtă iu bit în alte feluri: fă-i declarații, îmbră țișează-l mai des, gătește-i ceva bun etc. Pentru a vă con cen tra pe partea spirituală a re la ți ei, nu uitați să petreceți timp de calitate împreună ca, într-adevăr, să vă apropiați mai mult.

cristina radulescu-ion psihologRespectarea dorinței lui

”Poți găti separat legume, însă pentru cei care nu țin postul se adaugă o friptură sau altceva «de dulce». În astfel de condiții, toată lumea e mulțumită. A respecta preceptele religioase înseamnă și să ai înțelegere pentru cei din jur. În ceea ce privește postul sexual, preoții spun că nu este obligatoriu dacă nu își doresc amândoi să îl țină. În măsura în care se poate, e recomandat ca soții să se abțină de la relații intime înainte de spovedanie, de împ ărt ăș anie și de sărbătorile importante. Consensul sau înțelegerea la care pot ajunge cei doi este ca fiecare să învețe să-l respecte pe celălalt: el pe ea că ține post, ea pe el că nu ține. Ar putea și în privința vieții sexuale să se ajungă la un compromis: ar putea să aibă o frecvență mai redusă.”