Alocaţia de stat pentru copii este un drept universal, consacrat prin Constituţie. Pentru ca acest drept constituţional să-şi atingă scopul – protecţia socială a copiilor şi a tinerilor, Organizaţia Salvaţi Copiii susţine mărirea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii la suma de 200 de lei pe lună, modificare propusă printr-un proiect de lege înaintat Senatului României în 2014.

Această modificare a alocaţiei de stat trebuie să devină una dintre priorităţile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, argumentele în acest sens fiind atât de natură juridică, cât şi de natură socială.

”Am trimis Preşedinţilor Comisiilor specializate din Camera Deputaţilor cererea de a aproba mărirea alocaţiilor pentru copii şi de lua în considerare o analiză pe această temă, ţinând seama de datele recente ale stării de sărăcie în care trăiesc aproape jumătate dintre copiii din România, precum şi de necesitatea respectării consecvente, în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice***, inclusiv de către Guvern sau Parlament, a interesului superior al copilului, unul dintre principiile fundamentale ale dreptului românesc contemporan.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedintele Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Argumentele pe care Salvaţi Copiii îşi fundamentează acest apel sunt următoarele:
1. Echitatea alocărilor financiare destinate copiilor, în raport cu alte domenii;
2. Copiii din România sunt mai săraci decât adulţii;
3. Corelarea cu Indicatorul Social de Referinţă este formală;
4. Inechitatea raportării la Indicatorul Social de Referinţă. La nivel european alocaţia se corelează cu salariul minim pe economie;
5. Cuantumul actual al alocaţiei de stat pentru copii nu reflectă respectarea principiului interesului superior al copilului.

Află mai multe despre solicitarea de majorare a alocației de stat pentru copii la http://salvaticopiii.ro/upload/p00010010_MajorareaAlocatiei.pdf