Au mai fost transmise și listele centrelor de înscriere, școlile arondate fiecărui centru, graficul sedințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora.

Calendar admitere liceu 2017

Pe data de 15 mai vor fi transmise de către Ministerul Educației Naționale broșurile de admitere ale fiecărui județ, în variantă electronică și tipărită.

În perioada 11-13 mai vor avea loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și planul de școlarizare.

Pe data de 14 iunie, fiecare unitate de învățământ gimnazial va transmite către comisia de admitere baza de date cu situația școlară a elevilor.

Aceasta cuprinde mediile genrale de absolvire, lista corigenților, a repetenților, a celor cu situația neîncheiată, exmatriculați.

Pe data de 16 iunie toate datele despre situația școlară a elevilor din clasele gimnaziale se va transmite către Comisia Națională de Admitere.

Pe 2 iulie, Comisia Națională de Admitere va transmite către comisiile județene bazele de date cu mediile de admitere.

Pe 3 iulie va avea loc afișarea, la fiecare unitate școlară, a listei candidaților cu mediile acestora.

Vor fi întocmite fișele de înscriere, de către secretariatele școlare, cu datele și mediile generale de absolvire a elevilor,  cu mediile de la evaluarea națională, mediile de admitere.

Între 3 și 5 iulie se eliberează fișele de înscriere pentru acei candidați care solicită să participe la admiterea la liceu în alt județ.

Proba la limba moderna sau maternă

18 – 19 mai 2017

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă sau modernă.

22 – 23 mai 2017 Înscrierea pentru probele la limba modernă sau maternă.

24 – 27 mai 2017 Desfășurarea probelor la limba modernă sau maternă.

29 mai 2017

Afișarea rezultatelor la probele la limba modernă sau maternă. Depunerea contestațiilor (acolo unde este permis de metodologie).

31 mai 2017

Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor.

Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba modernă sau maternă catre comisia de admitere județeană București, prin completarea datelor în aplicația informatică centralizată.

1 – 2 iunie 2017

Candidații vor ridica anexele fișelor de înscriere de la unitățile la care au susținut probele la limba modernă sau maternă.

7 iunie 2017

Candidații care au susținut probele de evaluare la limba modernă sau maternă vor depune anexele fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite.

8 iunie 2017

Comisiile de admitere județene/București vor trimite în format electronic Centrului Național de Admitere lista de candidați care au promovat proba de limba modernă sau maternă.

Vor fi trimise și rezultatele acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestor date în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și la frecvență redusă

Pe data de 10 mai s-a anunțat centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

Pe 3 iulie va fi anunțat calendarul admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru elevii care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

Pe 18 și 19 iulie are loc înscrierea la învățământul seral și cu frecvență redusă pentru elevii care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

Între 19 și 21 iulie are loc repartizarea candidațiilor din seriile anterioare, pe locurile la seral și frecvență redusă.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

12 mai

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

16 iunie

Data limită pentru primirea cererilor de înscriere

6-7 iulie

Repartizarea candidaților

6-8 iulie

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.

13 iulie 2017

Unitățile de învățămant gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate din unitățile de învățământ liceal de stat din județ/București.

13 iulie 2017

Fiecare unitate de învățământ liceal va afișa lista candidaților repartizați în acea unitate.

13 – 17 iulie 2017

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații.

18 iulie 2017

Unitățile învățământului liceal de stat vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admisi în această etapă de admitere.

19 – 21 iulie 2017

Comisia județeană de admitere va rezolva situațiile speciale apărute dupa etapa de repartizare computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat dar nu au fost repartizati în etapa repartizării computerizate.

Admitere liceu 2017. Două probe la examenul de limba modernă

Proba scrisă – se acordă 70 de puncte (10 puncte sunt din oficiu)

Proba orală – 30 de puncte.

Timp de lucru pentru lucrare 60 de minute. Nota minimă de admitere este de 6.

Rezultatele se afișează pe 29 mai 2017, ora 17.00.

Contestațiile la probele scrise vor putea fi depuse pe 29 mai, la secretariatul centrului. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate pe 31 mai 2017.

Admitere liceu 2017. Cum se calculează media de admitere

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Activitatea de examene și concursuri va fi finalizată pe 24 iulie, iar a doua sesiune de bacalaureat va avea loc pe 21 august.

Sursa foto