Luptele membrilor unei familii pentru moștenire apar foarte des. Dar dacă scopul numărul unu ar fi nu câștigul fiecăruia, ci păstrarea armoniei relațiilor, atunci problema s-ar pune altfel. Totuși, dacă te afli în astfel de circumstanțe tensionate, reține că lucrurile nu sunt, de multe ori, așa cum par la prima vedere.

Rivalități mai vechi

Pe lângă motivația dată de lăcomia, până la un punct normală, a oamenilor, cearta pentru succesiune reprezintă și un pretext pentru rivalități mai vechi. Bineînțeles că își doresc și banii, dar mo tivația este, în primul rând, una psihologică, sentimentală. Copilul care s-a simțit mult timp neglijat și neiubit își va dori o parte mai mare, drept compensație și dovadă că este luat în seamă. Cel care își jertfește ani buni din viață pentru a fi alături de părinți și a-i ajuta își va dori pe bună dreptate să fi e recompensat pentru asta. Dar și cel care a reușit profesional departe de casă și a ajutat material familia s-ar pu tea simți îndreptățit să primească o răs pla tă pentru efortul făcut. Obiectele de ordin sentimental sunt cele mai disputate: bijuteriile mamei, ceasul tatălui, dar și casa copilăriei. Toate simbolizează, pentru com batanți, nu doar un câștig material, ci și faptul că sunt importanți și iubiți, le oferă sen timentul de securitate și le întăresc stima de sine.

Împărțire echitabilă

„Ar fi bine să mobilizați ruda în vârstă să își pună ordine în hârtii, să facă donații, tes ta ment sau să împartă moștenirea cât încă e în viață prin orice metodă legală, ast fel încât să nu existe ulterior certuri. Însă aceste lucruri presupun discuții delicate și sume importante de bani dați la notari. Se mai întâmplă și ca, pur și simplu, moartea să survină pe neașteptate”, spune psihologul Cristina Ion-Rădulescu, adăugând: „În cazul acesta, ar fi bine ca moștenitorii direcți să decidă fără un amestec exterior. Dacă se ajunge la judecată, e util să se recurgă întâi la mediere. Chiar dacă se ajunge la instanță, frații trebuie să continue să își vorbească și să își argumenteze acțiunile, pentru că o lipsă de comunicare agravează lucrurile”.

cristina radulescu-ion psihologSENTIMENTUL CĂ EȘTI NEDREPTĂȚIT

„Lupta pentru succesiune dezbină iremediabil membrii familiei. În mecanismul psihologic care stă la baza acestei înfruntări se pot regăsi rivalități trăite încă din copilărie. Cei în cauză pot simți că trăiesc o nedreptate prin faptul că au contribuit la bunăstarea persoanei decedate. De asemenea, găsim situații în care moștenitorii direcți se lasă influențați de către soți sau soții să nu cedeze. În acest caz, intervine și vulnerabilitatea pe care o dă travaliul de doliu, sentimentul de neputință, șantajul emoțional al partenerului etc. Oricare ar fi cauzele, odată ajunși pe baricade diferite în această luptă, inva riabil unul sau amân doi se vor simți ne drep tățiți chiar dacă ar fi și cea mai dreaptă îm părțeală. Asta pentru că este vorba de realitatea psihologică a fiecăruia, cât consideră el în sinea lui că merită în raport cu celălalt.”

 

Sursa foto: pagaspas.com