REGULAMENT MAREA DEZLIPEALA

 ORGANIZATORUL CONCURSULUI MAREA DEZLIPEALA 2

PARTICIPANTII LA CONCURS

1.1. RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti J40/10882/1996, cod unic de inregistrare RO9060359, legal reprezentata de Mihnea Vasiliu si Richard Toth, in calitate de Administratori, denumita in continuare RINGIER ROMANIA sau ORGANIZATOR,

Organizează, în ziarul Libertatea si in revista Libertatea pentru Femei, concursul Marea Dezlipeala 2.

1.2. Concursul se va desfasura cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează Regulamentul).

Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Regulamentul poate fi gasit:

– in ziarul Libertatea

– pe site-urile www.libertatea.ro si www.libertateapentrufemei.ro

1.3. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, prin act aditional la prezentul Regulament, aducând la cunoștința publicului acest fapt, in urmatoarele moduri:

– publicare in ziarul Libertatea

– publicare pe website-urile www.libertatea.ro si www.libertateapentrufemei.ro

1.4. Prezentul concurs se adreseaza tututor persoanelor, cetateni romani, cu domiciliul pe teritoriul Romaniei, care au implinit 18 ani pana pe data de 10 septembrie 2015, inclusiv.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI. TERITORIUL DE DESFASURARE

2.1. Concursul Marea Dezlipeala 2 se desfăşoară dupa cum urmeaza:

– timp de 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri, în ziarul Libertatea, în perioada 11 septembrie – 23 octombrie 2015;

– in fiecare editie, timp de 5 editii, in revista Libertatea pentru Femei, in perioada 18 septembrie – 16 octombrie 2015

2.2. Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un e-mail la [email protected], sau sa apelati numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), in perioada 11 septembrie – 23 octombrie 2015, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 17:00, potrivit celor mentionate in prezentul Regulament.

Art.3. PREMIILE OFERITE.

3.1. Numarul premiilor puse în joc, în cadrul acestui concurs, este 31,663.

Valoarea și numărul premiilor ce pot fi câștigate cu ziarul Libertatea si revista Libertatea pentru Femei:

3.2. Valoarea totală a premiilor este 85,472 euro.

  Art.4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. PERIOADA CONCURSULUI: 11 septembrie – 23 octombrie 2015

În perioada 11 septembrie – 23 octombrie 2015, saptamanal, de luni până vineri, pe fiecare exemplar din intregul tiraj al ziarului Libertatea, se va găsi lipit câte un tichet de participare la concursul Marea Dezlipeala 2.

În perioada 18 septembrie – 16 octombrie 2015, saptamanal, in fiecare vineri, pe fiecare exemplar din intregul tiraj al revistei Libertatea pentru Femei, se va găsi lipit câte un tichet de participare la concursul Marea Dezlipeala 2.

O persoana poate participa la concurs cu un numar nelimitat de tichete.

Pentru a castiga la concursul Marea Dezlipeala 2, participantii trebuie sa:

– cumpere cel putin o editie Libertatea, in perioada 11 septembrie – 23 octombrie 2015, intr-una din zilele in care ziarul are tichet lipit (in fiecare saptamana, de luni pana vineri, in intervalul mentionat), pe prima pagina, in coltul din dreapta, sus.

– cumpere cel putin o editie Libertatea pentru Femei, in perioada 18 septembrie – 16 octombrie 2015, intr-una din zilele in care revista are tichet lipit (in fiecare saptamana, vineri, in intervalul mentionat), pe prima pagina, in coltul din dreapta, sus.

Seria unui tichet de concurs, formata din 9 cifre, este serie unica.

Exemplu: 123456789.

Trimiterea seriei de concurs, la numarul de SMS 1875 (tarif normal, numar disponibil in retelele Vodafone, Orange si Telekom), inseamna consimţământul liber exprimat al participantilor pentru ca datele lor personale să fie folosite, de către ORGANIZATOR si partenerii comerciali ai acestuia, în scopuri publicistice şi/ sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor etc.), social media.

Seria unica de pe tichet poate fi trimisa o singura data la numarul de SMS 1875, pana cel tarziu pe 23 octombrie 2015, la ora 17:00.

In cadrul campaniei promotionale Marea Dezlipeala 2, ziarul Libertatea si revista Libertatea pentru Femei vor acorda cititorilor (participantilor), urmatoarele categorii de premii:

Exemplu: pentru a câștiga premiul constând într-un televizor, pe tichet trebuie să apară 3 simboluri cu un televizor.

Fiecare premiu in valoare de 1.000 de euro net este acordat in urma unei tombole saptamanale, organizata vineri.

In total, in campania Marea Dezlipeala 2, vor fi acordate 7 premii in valoare de 1.000 de euro net/ premiul. La tombola de vineri participa doar seriile de pe tichetele aparute vineri, cu ziarul Libertatea.

Marele Premiu este acordat la finalul concursului Marea Dezlipeala 2, in cadrul unei tombole.

4.2. ACORDAREA PREMIILOR:

Acordare Premii Instant (31.655 buc.):

a.) La Libertatea: doar in ziua aparitiei tichetului castigator, in intervalul orar 08:00-17:00, printr-un apel (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), la numarul de telefon 031 22 44 818, comunicand seria unica de pe tichet, nume, prenume si localitate. Dacă revendicarea premiului nu este facuta în ziua achizitionarii ziarului Libertatea cu tichet castigator, între orele 08:00 – 17:00, deținătorul tichetului pierde dreptul asupra premiului castigat cu tichetul zilei respective.

b.) La Libertatea pentru Femei: incepând cu ziua apariţiei tichetului castigator, pana in ziua de miercuri a saptamanii urmatoare (doar in zilele lucratoare), in intervalul orar 8.00-17.00, printr-un apel (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), la numărul de telefon 031.22.44.818, comunicand seria unica de pe tichet, nume, prenume si localitate. Dacă revendicarea premiului nu este facuta în perioada mentionata, deținătorul tichetului pierde dreptul asupra premiului castigat.

Tichetul de concurs trebuie pastrat si prezentat obligatoriu, la solicitarea ORGANIZATORULUI, in momentul predarii premiului castigat.

In cazul castigatorilor din provincie (cu exceptia judetului Ilfov), urmatoarele premii: set de cosmetice, set de curatenie, colier, trusa de farduri, pachet de cafea & biscuiti – vor fi trimise catre castigatori, prin curier, in termen de 30 de zile de la validarea telefonica a premiului castigat.

Acordare Marele Premiu (1):

Acordare Premii Cash (7 x premii)/ Speciala de Vineri:

 

Publicare Nume Castigatori:

Marele Premiu:

Numele castigatorului va fi publicat in editia din 24 octombrie 2015 a ziarului Libertatea. Acesta are la dispozitie 30 de zile pentru validare conform regulamentului. Daca in termen de 30 de zile castigatorul nu contacteaza ORGANIZATORUL, pe 25 noiembrie 2015, la ora 17:00, va avea loc o noua extragere. Inregistrarea video a acestei noi extrageri va fi disponibila, de asemenea, pe website-urile www.libertatea.ro si www.libertateapentrufemei.ro

Art.5. REGLEMENTARI SPECIALE IN CEEA CE PRIVESTE ACORDAREA PREMIILOR

Premiile nu se acordă în cazul în care:

Exemplul 1: daca ai tichet cu 3 simboluri identice, pe ziarul Libertatea a cărui dată de apariție este 11 septembrie 2015, și nu revendici premiul pe 11 septembrie 2015, in intervalul orar 08:00 – 17:00);

Exemplul 2: daca ai tichet cu 3 simboluri identice, pe revista Libertatea pentru Femei a cărei dată de apariție este 18 septembrie 2015, și nu revendici premiul in perioada 18 – 23 septembrie (in zilele lucratoare, in intervalul orar 08:00 – 17:00);

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI MAREA DEZLIPEALA 2

6.1. Regulamentul concursului este disponibil integral pe website-urile www.libertatea.ro si www.libertateapentrufemei.ro

De asemenea, regulamentul concursului va fi disponibil la sediul ORGANIZATORULUI, din bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri, in intervalul 12:00 – 16:00.

 

Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este cea din prezentul Regulament.

7.2. Impozitul pentru premii va fi suportat de către ORGANIZATOR.

7.3. Orice alte obligatii, de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt exclusiv in sarcina castigatorilor.

7.4. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi / sau în natură, sub valoarea de 600 lei net, pentru fiecare premiu.

7.5. Cu exceptia premiilor in bani, ORGANIZATORUL nu va acorda contravaloarea în bani a premiilor (produse si servicii) oferite in cadrul concursului Marea Dezlipeala 2. Vor fi acordate exclusiv premiile stabilite prin Regulament, in conditiile specificate in Regulament. Câştigatorii nu pot solicita nicio modificare.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul Marea Dezlipeala 2, participanții sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI.

8.2. ORGANIZATORUL se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al ORGANIZATORULUI.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, serie si numar CI, număr de telefon, email.

8.4. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată ORGANIZATORULUI, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

8.6. De asemenea, ORGANIZATORUL informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată ORGANIZATORULUI.

8.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1 Dreptul de acces la date

8.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2. Dreptul de intervenție asupra datelor

8.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3. Dreptul de opoziție

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;
 3. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5. Dreptul de a se adresa justiției

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6.  Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de ORGANIZATOR în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. Angajații trustului de presă RINGIER ROMANIA, precum si din societatile afiliate, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I, până la gradul IV inclusiv, ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs.

9.2. Nu vor fi considerate ca participări valide:

 1. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;
 2. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;
 3. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;
 4. care conțin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

 1. în cazul apariției unor situații de forță majoră – cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale – sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. – notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;
 2. printr-o decizie a ORGANIZATORULUI, dar nu înainte de a anunța publicul, prin intermediul ziarului Libertatea si al site-urilor www.libertatea.ro si www.libertateapentrufemei.ro, înainte de încetare;
 3. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului, vor fi făcute la telefonul 031 22 44 818, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 17:00 (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), pe adresa de email [email protected], sau la adresa postala a ORGANIZATORULUI: Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, București, până la data de  23 octombrie 2015. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru detalii suplimentare despre concurs pot suna la numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), de luni până vineri, între orele 08:00 – 17:00, tarif normal.

12.2. Ziarele si revistele cu tichete care conţin erori de tipărire (simboluri lipsă, serii lipsă sau incomplete) vor fi înlocuite gratuit de către ORGANIZATOR, la cererea participanţilor care le deţin.

Pentru înlocuirea acestor exemplare cu defect, participantul in cauza trebuie sa sune la numarul de telefon 031 22 44 818 (tarif normal, numar disponibil in toate retelele), între orele 08:00 – 15:00. Este obligatorie prezentarea tichetului cu erori sau a ziarului/ revistei fără tichet, în original, la sediul ORGANIZATORULUI.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

sdk