Mihaela Cîmpeanu, Bucureşti

Răspunsul specialistului

Alături de copiii din căsătorie şi din afara căsătoriei, în categoria descendenţilor, respectiv clasa I de moştenitori legali, intră şi copiii adoptaţi. Aşadar, adoptatul şi descendenţii lui dobândesc, ca efect al adopţiei, aceleaşi drepturi la moştenirea adoptatorului, indiferent dacă adopţia a fost cu efecte restrânse sau cu efecte depline. Dovada faptului că este urmaşul persoanei decedate se face cu certificatul de naştere. Dacă adopţia a fost una cu efecte depline, adoptatului i s-a eliberat un certificat de naştere nou cu numele nou şi cu părinţii adoptivi trecuţi ca părinţi fireşti, iar dacă a fost cu efecte restrânse, pe certificatul de naştere se va găsi menţiune în acest sens.