Sfatul avocatului

 

În conformitate cu Codul civil, obligaţia de întreţinere există între rudele în linie dreaptă, îndeplinirea acesteia nefiind condiţionată decât de starea de nevoie în care se află cel care solicită întreţinere.

Ca atare, nu are relevanţă dacă creditorul întreţinerii v-a dat vreodată ceva. Mai mult decât atât, legea penală sancţionează neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere prin incriminarea infracţiunii de abandon de familie.