Katy, Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru

Puteţi solicita Camerei Notarilor Publici relaţii cu privire la deschiderea procedurii succesorale după defunct, indicând numele acestuia şi data decesului. Chiar dacă, raportat la datele pe care le-aţi expus reiese că soţul dv. este străin de moştenirea tatălui sau prin neacceptare tacită sau expresă în termen, acesta trebuia chemat la dezbaterea succesiunii. Este însă posibil ca citarea la notar, în lipsa datelor privitoare la domiciliul soţului dv., să se fi făcut prin mica publicitate. De asemenea, nu trebuie exclusă posibilitatea ca tatăl soţului să îi fi lăsat casa surorii lui prin acte de înstrăinare în timpul vieţii.