Maria Petre, e-mail

Răspunsul specialistului

Bunurile achiziționate în perioada căsătoriei, indiferent dacă acestea figurează în acte numai pe numele unuia dintre soți, sunt prezumate a fi bunuri comune ale soților, dacă nu se dovedește contrariul sau dacă soții nu au optat pentru regimul separației de bunuri. Aceeași regulă este aplicabilă și investițiilor făcute la bunurile care aparțin exclusiv unuia dintre soți sau altei persoane (îmbunătățiri). În concluzie, vă sfătuiesc să prezentați actele de dobândire unui avocat pentru a analiza concret situația.