Cristina Susu, e-mail

Sfatul avocatului

La intrarea pe un drum privat care nu este deschis circulației publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificația „Accesul interzis” și panou cu inscripția „Drum închis circulației publice”. Acesta trebuie să solicite un certificat de urbanism din care va rezulta regimul juridic al drumului, să efectueze un proiect tehnic, iar apoi să formuleze la Poliția Rutieră o cerere de avizare a proiectului de instalare a mijlocului de semnalizare rutieră însoţită de o copie a Certificatului de Urbanism și de proiectul tehnic, semnat de cei care l-au întocmit şi verificat. În principiu, reglementările ce se aplică sunt: OG 43/1997, HG 1391/2006, Legea 50/1991.