Rodica Ciobanu, Botoşani

Răspunsul specialistului nostru 

După desfacerea căsătoriei, dreptul de proprietate devălmaşă asupra bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei se transformă în drept de proprietate pe cote-părţi. Până la împărţirea acestora, actele de înstrăinare între vii pot fi încheiate numai cu respectarea regulii unanimităţii, respectiv cu acordul celor doi coproprietari. Onorariile experţilor în expertizele judiciare sunt stabilite de către instanţa de judecată în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului şi nu reprezintă un procent din valoarea bunurilor expertizate.