Silviu Dinescu, e-mai

 Sfatul avocatului

Cazurile de revocarea donației sunt expres prevăzute atât de actualul cod civil cât și de codul civil anterior, fiind instituită această posibilitate numai pentru situații de excepție. Potrivit vechiului cod civil, aplicabil donațiilor încheiate înainte de octombrie 2011, donația poate fi revocată pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina donatarului, în cazul donației cu sarcini, pentru ingratitudine şi pentru naştere de copii ulterior donaţiei.

În codul civil actual, donația poate fi revocată doar pentru ingratitudine sau neîndeplinirea sarcinilor. Mai trebuie să știți că revocarea donației nu opereaza de drept, ci trebuie solicitată instanței de judecată, însă inconvenientele legate de efectuarea cadastrului nu pot crea posibilitatea revocarii donației.