Maria Vulpașu, e-mail

Răspunsul specialistului

Ordonanța 44/2015 are ca obiect acordarea de facilităţi fiscale, sub forma anulării accesoriilor aferente obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului general consolidat, și este un act normativ prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante. Chestiunea pusă în discuție de dumneavoastră își are izvorul într-un raport de serviciu și, ca atare, excede aplicabilității normei legale arătate mai sus.