Victoria, Giurgiu

Răspunsul specialistului nostru 

Soţul divorţat are dreptul la întreţinere dacă se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de  muncă survenite înainte sau în timpul căsătoriei şi poate cere instanţei obligarea fostului soţ la plata unei pensii de întreţinere de până la 1/3 din venitul net din muncă al acestuia. Dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a soţului care solicită întreţinerea, acesta nu va beneficia de acest drept decât timp de 1 an de la desfacerea căsătoriei. Dacă locuinţa este proprietatea soţului dinainte de căsătorie, atunci el nu poate fi obligat să vă permită să o ocupaţi după desfacerea căsătoriei.