Maria Danciu, Arad

Răspunsul specialistului nostru

Prin  contractul de întreţinere cu uzufruct viager dobândiţi nuda proprietate a imobilului chiar de la momentul încheierii valabile a acestuia. Drepturile instituite în favoarea persoanei pe care o întreţineţi, de a folosi şi de a culege fructele imobilului trebuie respectate pe toată durata vieţii acesteia, neputând înstrăina în tot sau în parte decât cu aceeaşi sarcină pentru terţul dobânditor. Aşadar, dacă înstrăinaţi parte din imobil, cumpărătorul nu va putea folosi partea cumpărată, iar dv. aveţi în continuare obligaţia la întreţinere, obligaţia de întreţinere asumată fiind incesibilă. Dacă terenul este în proprietatea statului, nu-l puteți vinde întrucât nu dispuneţi decât de ceea ce aţi dobândit prin contractul de întreţinere.