Ştefi, Cluj

Răspunsul specialistului nostru

Luarea în spaţiu a unei persoane nu este un act de dispoziţie, aşadar se presupune că soţul a avut mandat tacit din partea dvs., dacă acest fapt s-a întâmplat înainte de intentarea acţiunii de divorţ. În procesul de partaj, bunurile şi banii acumulaţi pe durata căsătoriei, chiar şi cei aflaţi în conturile personale ale soţilor, se împart în principiu în mod egal. Egalitatea poate fi răsturnată prin dovedirea unei contribuţii majoritare din partea unuia sau altuia dintre soţi. Bunurile dobândite prin moştenire nu se împart, fiind considerate bunuri proprii, cu excepţia situaţiei în care prin testament sunt gratificaţi ambii soţi.