Ion Stan, e-mail

Răspunsul avocatului

Potrivit art. 82 din OUG 195/2002, “autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate.” Ca atare, pentru a putea circula în străinătate aveți nevoie de permis de conducere. Cu dovada eliberată de autoritățile din România nu puteți circula decât pe teritoriul României.