Săftica Milas, e-mail

Sfatul avocatului

Este necesară analizarea tuturor actelor despre care vorbiți, detaliile furnizate de dumneavoastră fiind insuficiente. Trebuie verificat actul prin care a primit fratele bunuri de la părinți și modalitatea în care s-au întors în patrimoniul defuncților, pentru neîndeplinirea clauzei despre care vorbiți.

Trebuie analizat actul de donație și masa succesorală în ansamblu. În principiu, donațiile bunurilor din patrimoniul defuncților pot fi supuse reducțiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală, însă o consultație completă o puteți obține numai prin verificarea tuturor actelor de către un avocat.