Dorelia Arpășanu, e-mail

Sfatul avocatului

Cheltuielile cu liftul fac parte din cheltuielile de întreținere comună a imobilului, liftul fiind încadrat în categoria proprietate comună și forțată, la fel ca acoperișul, scările, holurile de acces către apartamente, ferestrele de lumină de pe spațiile comune, etc. Tot așa cum trebuie să plătiți cheltuielile de reparații la scară și holuri, deși nu vă afectează direct degradările, tot astfel trebuie să suportați și cheltuielile de întreținere și reparații la celelalte părți comune ale imobilului, proporțional cu cota de proprietate din aceste spații și independent de faptul că utilizați sau nu în concret acele spații.