Raluca Neamu, Brașov

 

Răspunsul avocatului

Înscrierea în cartea funciară se face pe baza unei cereri însoțite de documentația cadastrală întocmită de o persoană autorizată ANCPI, actele autentice în baza cărora s-a transmis dreptul de proprietate (certificatul de moștenitor, actul autentic de partaj voluntar și titlul de proprietate al persoanei moștenite), certificatul fiscal și dovada plății tarifului de înscriere.